EMAIL:sklep@naturaizdrowie.com.pl

MENU
Jesteś tutaj: REGULAMIN

Suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, nie mogą być one stosowane jako substytut zróżnicowanej diety i nie posiadają one właściwości produktów leczniczych.

Informacje zawarte na stronie internetowej naturaizdrowie.com.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zastąpią porady lekarza. 

REGULAMIN

 1. Sklep internetowy naturaizdrowie.com.pl, prowadzony jest przez AMD Agnieszka Dembowska
 2. Sklep internetowy naturaizdrowie.com.pl, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w sklepie internetowym realizują nasi pracownicy.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Koszty transportu pokrywa kupujący.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep naturaizdrowie.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących sie w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go do sklepu naturaizdrowie.com.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  - dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
  - co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną
  - sposób płatności
 7. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 8. Należności za zamówione towary regulowane są przy odbiorze - pobranie lub w formie przedpłaty przelewem lub przelewem elektronicznym. Operatorem przelewów elektronicznych jest Tpay.
 9. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać imię i nazwisko kupującego.
 10. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji po weryfikacji odbiorcy lub w przypadku przedpłaty w momencie wpływu środków na konto naturaizdrowie.com.pl
 11. Zamówione towary są wysyłane w miarę możliwości jak najszybciej od momentu weryfikacji zamówienia lub daty zaksięgowania zapłaty na koncie naturaizdrowie.com.pl (w przypadku przedpłaty).
 12. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 13. Zamówione towary są dostarczane za pożrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób - na życzenie klienta.
 14. Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy defens jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej.
 15. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży (tj. zrezygnować z produktów zakupionych w naturaizdrowie.com.pl i zwrócić je bez podania przyczyny) w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Kupującego, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części. 
  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujżcy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierując je na adres korespondencyjny lub przesłać adres e-mail:amdembowscy@gmail.com
  Wzór ośwaidczenia o odstapieniu od umowy sprzedaży: 
  Niniejszym ożwiadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ...................... (przedmiot sprzedaży) zawartej, w dniu ............
 16. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 19. Niniejszy Regulamin jest udostąpniony klientom za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.